Gaffelolje er et spesialisert smøremiddel som brukes i dempersystemene til motorsykler, Forgaffelen er en avgjørende komponent som absorberer støt, gir demping og bidrar til den generelle stabiliteten og ytelsen til kjøretøyet.

Gaffelolje er designet for å møte de spesifikke kravene til forgaffelsystemer. Den gir smøring til de bevegelige delene av gaflene, slik som gaffelrørene og tetningene, samtidig som den fungerer som et dempende medium. Viskositeten til gaffelolje er avgjørende fordi den påvirker hvordan fjæringen reagerer på kompresjon og tilbakeslag.

Ulike motorsykler  kan ha spesifikke anbefalinger angående typen og viskositeten til gaffelolje som skal brukes.

Regelmessig vedlikehold av gaffelolje er avgjørende for å sikre optimal ytelse og lang levetid for forgaffelsystemet. Dette kan innebære å kontrollere og justere gaffeloljenivået, bytte ut oljen med anbefalte intervaller og inspisere gaffelpakningene for tegn på lekkasjer eller skade.

Anbefalt viskositet til Harley er enten 15W eller 20W