ER DET LETT Å BYTTE OLJE PÅ MOTORSYKKELEN?
For det meste, ja. Det innebærer å tømme den gamle oljen, bytte ut oljefilteret og tilsette ny olje. Selv om det krever litt mekanisk kunnskap, finner mange prosessen relativt enkel, spesielt etter å ha gjort den noen få ganger. I tillegg er det en fantastisk mulighet til å bli mer kjent med motorsykkelen din.

Slik bytter du motorsykkelens olje:

Varm opp motorsykkelen til motoren har normal driftstemperatur. Vurder å ta en kort tur – det er mye lettere å skifte olje når motoren er varm.

Tørk av området rundt oljefilteret og tappepluggen med en ren klut.
Etter å ha plassert en tappepanne under sykkelens tappeplugg, åpne pluggen for å tømme den brukte oljen ned i pannen. Ved å bruke en oljefanger kan du unngå drypp på sykkelen eller gulvet.

Når all olje er tappet ut, bruk en oljefilternøkkel for å fjerne oljefilteret.
Rengjør oljefiltermonteringsflensen på sykkelen din som forberedelse til det nye filteret.
Du bør også rydde opp eventuell oljerester i veivhuset eller girkassen.
Installer ditt nye oljefilter. For å gjøre dette, legg først et tynt lag med ren motorolje til filterets pakning. Dette vil bidra til å smøre det. Sett filteret på plass, og stram deretter oljefilteret for hånd en halv til trekvart omdreining etter at pakningen først kommer i kontakt med filterets monteringsoverflate. Ikke bruk oljefilternøkkelen for installasjon.

Installer motoroljetappepluggen sammen med en ny O-ring. Se din brukerhåndbok for riktig dreiemoment for oljetappepluggen. Ikke stram pluggen for hardt (dette kan fjerne gjengene og forårsake motorskade).

Bruk en trakt og hell i den nye motorsykkeloljen. Se brukerhåndboken for å finne riktig nivå (og type) olje.
Sjekk at oljenivået er riktig etter at du har varmet opp sykkelen igjen og latt den gå på tomgang i 1-2 minutter.
Bruk sykkelens peilepinne for å se om oljenivåene er mellom minimums- og maksimumsnivåene. I så fall er du klar til å gå på veien.

Du trenger normalt
3 flasker motorolje, 1 fl primærolje, 1 gearolje